Kazakh life - Susan Portnoy Photography

Kazakh family attending a party, Altai Mountains, Western Mongolia

2016Mongolia