Kazakh life - Susan Portnoy Photography

Kazakh woman milks her goats in the Altai Mountains, western Mongolia

2016Mongolia