Kazakh life - Susan Portnoy Photography

A Kazakth woman milks her goats in the Altai Mountains, western Mongolia

2016Mongolia