Kazakh Ger Portraits - Susan Portnoy Photography

Kazakh family, Altai Mountains, Mongolia

2016Mongolia